Sunday, September 1, 2013

ชั้นวางของ

ด้วยวิธีการออกแบบที่มีความทันสมัยและประโยชน์ในการใช้งานนั้นทำให้ชั้น วางอุตสาหกรรมได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วและเพิ่มขึ้นอย่างมากในปัจจุบันนี้ ซึ่งก็จะเห็นได้ว่าในขณะนี้ได้ถูกนำมาใช้ในหลายลักษณะ ไม่ว่าจะเป็นในวงการอุตสาหกรรมต่างๆ ,การเกษตร หรือตามสถาบันการศึกษาต่างๆ รวมทั้งในเชิงพาณิชย์ชนิดอื่นๆไม่น้อยเลยทีเดียว
สำหรับผู้ที่ต้องการเลือกใช้ชั้นวางอุตสาหกรรมนั้น ก็มีอยู่หลายปัจจัยด้วยกันที่คุณสมควรนำมาเพื่อประกอบการพิจารณาตัดสินใจโดย หลักๆแล้วสิ่งสำคัญที่สุดคือก่อนลงมือติดตั้ง นั้นคือคุณควรมีการวางแผนที่ชัดเจนก่อน อาจจะเริ่มโดยการร่างแบบคร่าวๆขึ้นมาบนกระดาษ โดยนึกถึงว่าคุณกำลังต้องการจะจัดเก็บสิ่งของวัสดุหรืออุปกรณ์ชนิดใด สภาพของสินค้าของคุณเป็นแบบไหน จำนวนรวมทั้งเรื่องของน้ำหนัก และความถี่ของความจำเป็นที่จะต้องเอามาใช้งานมากน้อยแค่ไหน และจะต้องคำนึงถึงสภาพโดยรวมของห้องหรือบริเวณพื้นที่ในส่วนนั้นด้วยว่ามี ขนาดความ กว้าง-ยาว รูปร่างเป็นอย่างไร ตั้งอยู่ในบริเวณใด เช่น โรงรถ ห้องว่าง หรือโกดังของร้านค้า ซึ่งทั้งนี้ก็แล้วแต่ขึ้นอยู่กับประเภทของกิจการหรือธุรกิจของคุณเอง และควรจะคำนึงถึงความสะดวกในการติดตั้ง การเคลื่อนย้ายสิ่งของที่ถูกจัดเก็บเอาไว้และอีกสิ่งนั่นก็คือการดูแลรักษา เพื่อทำความสะอาดในภายหลังก็เป็นสิ่งที่คุณต้องให้ความสำคัญอย่างมากด้วย เช่นกัน  โดยคำนึงถึงสิ่งที่จะต้องจัดการเป็นพิเศษ ดังนี้

ทำความสะอาดเพื่อป้องกันบรรดาฝุ่นและเศษขยะต่างๆ
นี่คือสิ่งสำคัญอันดับแรกที่ต้องมีวินัยทำอย่างสม่ำเสมอเพื่อรักษาชั้น วางของอุตสาหกรรม ให้อยู่ในสภาพสะอาดไม่กลายเป็นแหล่งสะสมของฝุ่นละอองต่างๆและเศษขยะชิ้นเล็ก ชิ้นน้อย ที่หากไม่ได้รับการทำความสะอาดในเวลานานๆ ฝุ่นจะสะสมเกาะตัวกันและด้วยความที่เป็นอนุภาคขนาดเล็กของฝุ่นก็จะแทรกซึมไป ในชิ้นส่วนต่างๆของวัสดุหรืออุปกรณ์ได้อย่างง่ายดาย เช่น แม่พิมพ์ หรือพวกเครื่องมือต่างๆ จนอาจจะเกิดความขัดข้องเสียหายเมื่อนำเอาออกมาใช้งาน
ตรวจดูน๊อตและสกรูต่างๆ
นี่ถือเป็นอีกงานที่มีความสำคัญเช่นกัน เพราะเป็นเรื่องความปลอดภัย  คุณควรจะหมั่นตรวจดูสภาพของ น๊อตและ สกรูต่างๆ ของชั้นวางอุตสาหกรรมว่ายังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ดีเหมือนหรือไม่ ระวังไม่ให้เกิดการหลวมจนอาจเกิดสั่นคลอน หากพบว่าหลวมก็รีบขันให้แน่นในทันทีอย่าปล่อยเอาไว้ และตรวจดูว่าสภาพของเพลทนั้นยังสามารถรับน้ำหนักของสิ่งของวัสดุอุปกรณ์ ต่างๆบนชั้นได้เป็นปรกติหรือไม่ เพราะหากน๊อตหรือสกรูต่างๆหลวมที่ขันเอาไว้มีปัญหาเกิดรับน้ำหนักไม่ได้ อาจจะสร้างความเสียหายอย่างมากกับธุรกิจและทรัพย์สินของคุณไม่น้อยเลยที เดียว

 จัดตารางการเพื่อตรวจสภาพความพร้อมในการใช้งาน
ความประมาทเป็นสิ่งที่อันตรายมากอย่างแท้จริงไม่ว่าจะกับเรื่องอะไรก็ตาม และเพื่อป้องกันและเพิ่มความมั่นใจในความปลอดภัยให้มากขึ้นของชั้นวาง อุตสาหกรรมของคุณการกำหนดตารางการตรวจสอบความปลอดภัยเป็นสิ่งที่มีความจำ เป็น เหมือนกับการตรวจสภาพการทำงานหรือทำความสะอาดประจำปีตามปรกติที่ทำกันอยู่ แล้วโดยอาจจะทำการกำหนดไว้เป็นระยะ เช่น ในทุกๆ 3เดือน 6 เดือน หรือ 1ปี ก็แล้วแต่ ทั้งนี้เพื่อสอดส่องและตรวจสภาพมองหาความเสียหายใดๆ ที่อาจมีอยู่ ในส่วนของบริเวณชั้นวางอุตสาหกรรม ซึ่งบางครั้งอาจจะหลุดรอดสายตาไปในช่วงเวลาปรกติ โดยที่จะมักพบเห็นได้บ่อยๆก็ ได้แก่ รอยแตกร้าวต่างๆ ที่เกิดบริเวณชั้นวางหรืออาจเป็นการเกิดเป็นสนิมของน๊อตและสกรูที่ขันยึด ชั้นเอาไว้
และทั้งหมดที่ว่ามานี้นั้นคือวิธีการปฏิบัติงานแบบคร่าวๆ ที่เจ้าของกิจการ ผู้ดูแลหรือพนักงาน ควรให้ความสำคัญซึ่งก็สามารถทำได้ง่ายไม่ยุ่งยาก เพียงแต่ต้องอาศัยความมีวินัยในการทำงาน แต่ก็จะเป็นสิ่งสำคัญและคือส่วนช่วยในการ ยืดอายุการใช้งานชั้นวางอุตสาหกรรมรวมทั้งวัสดุต่างๆให้ยาวนานมากยิ่งขึ้น และก็ยังเป็นการลดความเสี่ยงต่อโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุที่สามารถเกิดขึ้น ได้ตลอดเวลาและยังเป็นการช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดจากความเสียหาย ต่างๆให้น้อยตามลงไปอีกด้วย
 อ่านต่อ คลิกที่นี่

No comments:

Post a Comment